Chalmers Industriteknik

Visselblåsarkanal

På Chalmers Industriteknik är vår målsättning att skapa en arbetsplats som präglas av öppenhet och transparens, där oegentligheter inte tolereras. Genom att erhålla dig möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans.

Varför visselblåsa?

Syftet med visselblåsarlagen är att främja att missförhållanden och oegentligheter inom en organisation upptäcks i högre utsträckning.

För att du tryggt ska kunna anmäla, använder vi Visslans externa visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och garanterar hög säkerhet. Denna möjlighet kan du enkelt nå genom att klicka på följande länk: chalmersindustriteknik.visslan-report.se.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom Chalmers Industriteknik med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Chalmers Industriteknik. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan.

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt och vi samarbetar med Advokatfirman Lindahl som extern ärendehanterare. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Bilden till höger illustrerar hur processen går till.

Har du fler frågor?

Vill veta mer om hur Chalmers Industriteknik hanterar visselblåsningsärenden. Här kan du läsa hela dokumentet ”Visselblåsarpolicy Chalmers Industriteknik_2023”.

Vid frågor kontakta Sara Wagiström, HR-ansvarig.

Så behandlar vi personuppgifter