Strategier för ett lyckat innovationsarbete

Från idé till implementering

Innovationsledning handlar om att ha effektiva processer för att hantera innovationer, från idé till implementering. För att kunna känna trygghet i innovationsarbete krävs också att man på ett tidigt stadium kan minimera riskerna och skapa trygghet för de personer som deltar i arbetet. Detta är extra viktigt när det rör sig om samarbeten mellan olika aktörer från akademi, industri och offentlig sektor.

På Chalmers Industriteknik arbetar vi med olika typer av verktyg som kan användas för just detta. Vi arbetar med omvärldsbevakning, strategier och processer, där vi hjälper er att ta fram den information och kunskap, som behövs för att kunna sätta en strategi. Vi hjälper er även med att ta fram processer för att på ett organiserat sätt arbeta för att efterleva strategierna och hantera de tidskritiska händelserna i en innovationsprocess.

De verktyg vi använder för att uppnå det som är beskrivet ovan är exempelvis immateriella rättigheter och tillgångar, avtal för samverkan, affärsutveckling och data-driven innovation (inkl. datarätt). Vi tar även fram och genomför utbildningar inom dessa områden.

För att kunna implementera ett resultat från ett innovationsarbete i sin verksamhet eller för att kunna kommersialisera resultat från forskning krävs god kännedom om marknaden.
Stora datamängder florerar ofta i dagens samhälle men det är inte alltid lätt att veta hur och när dessa datamängder kan och framförallt får användas för att skapa nya innovationer.
Vi erbjuder en workshopbaserad utbildning för utvecklingsteam inom en organisation eller projektgrupper som spänner över flera organisationer.
Vi skapar strategier och processer för hur immateriella rättigheter och tillgångar skall hanteras och avtalas före, under och efter ett innovationsprojekt.
För att minimera riskerna och skapa den trygghet som behövs för ett lyckat innovationsarbete behövs generell kunskap om de olika verktyg som vi arbetar med. Vi erbjuder därför utbildning i dessa frågor.
För att kunna implementera ett resultat från ett innovationsarbete i sin verksamhet eller för att kunna kommersialisera resultat från forskning krävs god kännedom om marknaden.
Stora datamängder florerar ofta i dagens samhälle men det är inte alltid lätt att veta hur och när dessa datamängder kan och framförallt får användas för att skapa nya innovationer.
Vi erbjuder en workshopbaserad utbildning för utvecklingsteam inom en organisation eller projektgrupper som spänner över flera organisationer.
Vi skapar strategier och processer för hur immateriella rättigheter och tillgångar skall hanteras och avtalas före, under och efter ett innovationsprojekt.
För att minimera riskerna och skapa den trygghet som behövs för ett lyckat innovationsarbete behövs generell kunskap om de olika verktyg som vi arbetar med. Vi erbjuder därför utbildning i dessa frågor.

Vill du veta mer?

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning