Byggd miljö

Från den enskilda byggnaden till det nationella beståndet med framtiden i fokus.

Med byggnaden i fokus

Vi hjälper myndigheter, branschorganisationer och företag inom bygg- och fastighetssektorn med energi- och klimatrelaterade uppdrag som berör den bebyggda miljön.

Det innefattar stöd vid nyproduktion, drift och underhåll, ombyggnad- och renovering samt energieffektiva byggprocesser. Vi har erfarenhet av att genomföra avancerade analyser för enskilda småhus, flerbostadshus och lokaler såväl som för hela byggnadsbeståndet.

Möt experten

Åsa Wahlström

Affärsområdeschef Byggd miljö