Samhälle

Stöd för energi- och klimatstrategiskt arbete i alla typer av organisationer.

Hållbar omställning för framtidens samhälle

Vi hjälper kommuner, regioner, energibolag och andra företag att utveckla och nå sina energi- och klimatmål. Vi bidrar också till myndigheters utveckling av till exempel styrmedel och kunskapsstöd på nationell nivå samt deltar i forskningsnära projekt.

Vi bidrar till den nödvändiga omställningen utifrån ett systemperspektiv. Genom vår expertkunskap inom områden som effektiv energi- och resursanvändning, energinätverk och lokal energisamverkan samt elektrifiering och energilagring tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag.

Möt experten

Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle