Markus Lundborg

Projektledare

Expertis inom

Energi, Energieffektivisering, inomhusklimat, effektreduktion

Markus är utbildad teknikagronom med energiinriktning.
Han har tidigar arbetat som energi- och klimatrådgivare.
Markus är anställd på vårt dotterbolag CIT Renergy.