Analys & omställning av värdekedjor

Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat samarbete mellan kunder och leverantörer och en djup förståelse för materialflöden. Vi hjälper dig få full koll på värdekedjan.

Partnerskap genom hela värdekedjan

En värdekedja blir aldrig helt cirkulär så länge inte alla jobbar i samma riktning. Supply Chain Management har aldrig varit så viktigt som nu. Inom Chalmers industriteknik finns både systemperspektiv och djupgående kunskaper inom olika material och branscher som gör att vi har förmågan att se helheten. Vårt team har stor erfarenhet av att använda olika verktyg såsom kartläggning av värdekedjan, materialflödesanalys, resurskartläggning och hållbarhetsbedömningar, som kan användas för analys och omställning av värdekedjor.

Våra projekt innefattar ofta partnerskap genom hela värdekedjan för att stärka arbetet och förståelsen för möjlig omställning mot ett mer cirkulärt system. Genom partnerskapet möjliggörs kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ökar möjligheten till samarbete för att skapa mer hållbara lösningar

Möt experterna

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Klas Hedvall

Projektledare, PhD

Hafdís Jónsdóttir

Projektledare, MSc

Hanna Persson

Affärsutvecklare och projektledare, MSc

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Sebnem Yilmaz Balaman

Projektledare, PhD

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…

Projekt

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Projektet ”Personbilars optimala livslängd utifrån…

Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Aktuellt
15 november 2022
”Omställning är möjlig” – Nyhetsbrev nr 5 för i år är nu lanserat!