RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Cirkulär ekonomi
Cirkulära strategier & affärsmodeller
Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd består av engångsförpackningar. Det är tydligt att en förändring krävs, dels för att bidra till en ökad hållbarhet, dels för att kunna möta kommande krav och regler. Med stöd från det strategiska innovationsprogrammet RE:Source bedrivs demonstrationsprojektet Retake som forskar om och utvecklar hållbara flergångslösningar och lånesystem.

En gång är helt enkelt en gång för mycket, därför har vi en annan lösning. Vi har skapat en flergångslösning som inte är krångligare än att låna en bok på biblioteket. Du väljer vad du vill ha, du njuter av det ett tag och när du är klar, lämnar du tillbaka. På så vis minskar vi tillsammans användningen av engångsartiklar och därmed också bergen av sopor.

 

Under 2023 kommer vi att testa ett rotationssystem med återanvändbara behållare på tre olika event. Först ut som pilot var Gothenburg Horse Show i Scandinavium den 22–26 februari. Systemet inkluderar specifikt anpassade, individuellt märkta och återanvändningsbara matlådor, muggar mm, teknisk plattform för att säkerställa spårbarhet samt driftorganisation för diskning och logistik. Projektet kommer även att studera och utvärdera hur tjänster och affärsmodeller kan utformas för att underlätta samverkan och möjliggöra gemensamt värdeskapande. Vidare demonstrerar projektet hur ett komplett system för återanvändbara behållare för mat och dryck vid större evenemang kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning samt lägre kostnader för städning och avfallshantering. Dessa faktorer utgör tillsammans en viktig pusselbit i branschens förberedelser inför nya, kommande krav och regler.

Här kan du se filmen om projektet RETAKE på Youtube från första pilottestet på Gothenburg Horse Show. Filmen är producerad av RE:Source som finansierar projektet.

I samband med RETAKE-piloten på Kulturkalaset i Göteborg 2023, genomförde vi en programpunkt på Frihamnsdagarna. Klas Hedvall var moderator. Här kan du se inspelningen från programpunkten.
Här kan du också läsa pressmeddelandet om pilotprojektet RETAKE på Göteborgs kulturkalas.

Hör Klas Hedvall berättar om projektet i Vetenskapsradions inslag.

Här hittar du information om projektet på RE:Source webbplats.

Tack vare detta projekt samlas viktig kunskap och erfarenhet som hjälper branschens aktörer att ställa om till engångsfria evenemang. Det är hög tid för denna omställning då restauranger, caféer och eventarrangörer måste erbjuda återanvändbara förpackningar som ingår i ett rotationssystem senast den 1 januari 2024. Var med och minska onödigt förpackningsavfall och gör en insats för en mer hållbar värld. Tillsammans kan vi minska användandet av engångsartiklar utan att behöva begränsa ett liv i rörelse.

Ett samarbete mellan Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet, Panter, Light My Fire, Samhall, Göteborg & Co, Got Event och Region Gotland. RE:Source finansieras av Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Vill du veta mer?

Maria Hammar

Gruppchef Cirkulär ekonomi

Klas Hedvall

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…