Industriell material­återvinning

Industriell materialåtervinning innefattar processer där man samlar in och återvinner avfall och restmaterial från industriella verksamheter och förvandlar det till nya produkter. Det handlar om att ta tillvara på material och resurser som annars skulle ha gått till avfall, och använda dem igen för att minska behovet av primära råvaror.

Mindre miljö­påverkan och hållbar ekonomi med material­återvinning

Det finns olika metoder för industriell materialåtervinning, beroende på vilken typ av avfall och restmaterial som ska återvinnas. Men det vanligaste är sortering, rengöring, krossning, smältning och bearbetning. Detta kan göras på en central anläggning eller på plats vid industriella verksamheter.

Materialåtervinning kan bidra till minskad miljöpåverkan, minskad energiförbrukning och minskade kostnader för industriella verksamheter. Det kan också skapa nya arbetstillfällen och bidra till en mer hållbar ekonomi.

Vi på Chalmers Industriteknik arbetar med materialåtervinning inom flera områden. Tillsammans har vi en bred kompetens inom cirkulära system, materialspecialister till processutvecklare med hjälp av AI-teknik för att utveckla processer för återvinning.

Möt experterna

Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Hafdís Jónsdóttir

Projektledare, MSc

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Kerstin Jedvert

Projektledare, PhD

Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

Projekt

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and efficient system to collect, transport, dismantle and recycle the batteries. One of the main energy sources used in EVs is lithium ion (Li-ion) battery. An important step for batteries destined for recycling is the pre-treatment process. During this process, the battery is discharged and dismantled into its constituent components. The pre-treatment process is mostly done manually today and may comprise considerable ergonomics and safety risks for the operators.

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sortering och öka återvinningens effektivitet av elektronikavfallet.

Aktuellt
30 september 2020
Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen
25 november 2022
Tillämpad AI presenterade AutoWEEEdakt på Vinnovas konferens