Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen

Emballageplast har ett viktigt syfte inom byggindustrin för att skydda varor och hålla dem på plats. Men vad händer när plasten är använd, när produkterna är uppackade?

För att på ett bra sätt ta hand om den tunna och kvalitativa emballageplasten påbörjas nu projektet CirEm steg 2, där CirEm står för cirkulär emballageplast. CirEm steg 2 startade i och med ett uppstartsmöte med alla projektparter i september 2020 och pågår till sommaren 2022. Det är ett fortsättningsprojekt från en förstudie som drevs 2019. Studien visade att det finns en tydlig potential för att utveckla ett cirkulärt system för emballageplast. ”Vi på Optimera ser detta projekt som mycket viktigt. Vi ser att emballageplast skapar mycket avfall och kan vi vara med och påverka så att gammal emballageplast kan komma tillbaka till tillverkningsindustrin för att sen bli nya plastprodukter, så är det ett stort steg mot en bättre miljö!” säger Henrik Björk, Sortimentsansvarig på Optimera .

15 företag ska nu samarbeta för att utveckla och testa ett effektivt insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från byggindustrin. ”CirEm som projekt ligger helt rätt i tiden, särskilt nu med de nya insamlingskraven för bygg- och rivningsavfall som började gälla den 1 augusti 2020. För att det ska bli fart på utsortering av plast måste vi kunna visa att materialet kommer till nytta och verkligen blir nya produkter” säger Marianne Hedberg på Byggföretagen.

Under fortsättningsprojektet ska deltagarna bland annat genomföra ett antal insamlingar med emballageplast. Insamlingsplatserna kommer att väljas för att visa på en bredd av olika arbetsplatser och deras olika utmaningar. Under projektet kommer också olika återvinningsalternativ att testas och utvärderas för att se när vilken metod passar bäst och vilka produkter som kan skapas av den återvunna plasten. Inom projektet ska man också ta fram förslag och testa olika logistiklösningar, samt utveckla cirkulära affärsmodeller. ”Då vi har lång erfarenhet av att producera produkter av återvunnet material ser vi fram emot att kunna bidra som deltagare i CirEm steg 2 för att tillsammans med de andra parterna öka de insamlade volymerna i ett cirkulärt system för emballageplast” menar Magdalena Bengtsson på Trioplast AB. Under september har Trioplast lanserat en nyutvecklad sträckfilm med 75% återvunnen plast, varav minst 51% PCR.” (PCR står för post-consumer recycle)

Parter i projektet är NCC, JM, Beijer Byggmaterial, Optimera, Polyplank, Castellum, Wingårdhs, Trioplast, Cargospace24, Bewi Synbra Circular, Byggföretagen, Ragn-sells, Kretslopp och Recycling i Sverige och Rise IVF. Projektet leds av Chalmers Industriteknik och finansieras av forskningsprogrammet Re:source.

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.