Plast- & kompositmaterial

Att välja mer hållbara material vid konstruktion och tillverkning är en viktig del i att minska klimatavtrycket för industrin. Idag finns många möjligheter att satsa på t.ex. förnybara eller återvunna polymera material.

Plast är ett mångsidigt material

Plast är ett samlingsbegrepp för en mängd material gjorda av polymerer, såsom polyeten, polypropen och polyamid. Dessa material kan formas till olika former när de värms upp och sedan kyls, vilket gör dem mycket mångsidiga och de används därför ofta i vardagsprodukter som förpackningar, flaskor, leksaker och bildelar. Plast utgör ofta också matrismaterialet i kompositmaterial, dvs. material som består av två eller fler distinkta komponenter som kombinerats för att skapa ett starkare och mer hållbart material. Förstärkningsmaterialet kan vara fibrer, partiklar eller andra material. Kompositer används i ett brett spektrum av applikationer, inkl. flyg, konstruktion, biltillverkning och sportutrustning.

Vårt fokus är att arbeta med hållbara val av dessa typer av material, de kan t.ex. tillverkas av förnybara eller återvunna råvaror och kan dessutom designas för att vara biologiskt nedbrytbara och/eller återvinningsbara, vilket ytterligare kan minska deras miljöpåverkan. Genom att erbjuda alternativ till traditionell, fossilbaserad plast går det att minska utsläppen av växthusgaser, minska användandet av fossila resurser, och minska mängden avfall som deponeras.

Möt experterna

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Exempel från verkligheten
Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad p…

Projekt

Poly Lactic Acid

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt.…

Projekt

Flergångsförpackningar

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar?…