Poly Lactic Acid

Hållbara Polymer

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt. Den nuvarande råvarukällan är majs eller sockerrör som diskuteras på grund av användning av jordbruksmark för produktion av plast istället för mat. Därför har intresset för att omvandla sidoströmmar från andra industrier baserade på biomassa, som skogsindustri, jordbruksindustri, livsmedelsrester etc., till mjölksyra och vidare till PLA ökat.

Vi har i två på varandra följande projekt visat att det är möjligt att industriellt omvandla sockerarterna i sidoströmmen från skogsindustrin till mjölksyra genom fermentation. Fermentationsvätskan har renats och koncentrerats upp innan den polymeriserats till PLA i labbskala. Nästa steg är att vidare utveckla uppreningen i industriell skala och att ytterligare undersöka effektivare metoder för att polymerisera mjölksyran för att uppnå PLA av hög kvalitet.

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…