Poly Lactic Acid

Cellulosabaserade material

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt. Den nuvarande råvarukällan är majs eller sockerrör som diskuteras på grund av användning av jordbruksmark för produktion av plast istället för mat. Därför har intresset för att omvandla sidoströmmar från andra industrier baserade på biomassa, som skogsindustri, jordbruksindustri, livsmedelsrester etc., till mjölksyra och vidare till PLA ökat.

Vi har i två på varandra följande projekt visat att det är möjligt att industriellt omvandla sockerarterna i sidoströmmen från skogsindustrin till mjölksyra genom fermentation. Fermentationsvätskan har renats och koncentrerats upp innan den polymeriserats till PLA i labbskala. Nästa steg är att vidare utveckla uppreningen i industriell skala och att ytterligare undersöka effektivare metoder för att polymerisera mjölksyran för att uppnå PLA av hög kvalitet.

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…