Poly Lactic Acid

Cellulosabaserade material

Ökade volymer av PLA, Poly Lactic Acid, en biobaserad polymer med egenskaper jämförbara med fossilbaserade plaster, efterfrågas globalt. Den nuvarande råvarukällan är majs eller sockerrör som diskuteras på grund av användning av jordbruksmark för produktion av plast istället för mat. Därför har intresset för att omvandla sidoströmmar från andra industrier baserade på biomassa, som skogsindustri, jordbruksindustri, livsmedelsrester etc., till mjölksyra och vidare till PLA ökat.

Vi har i två på varandra följande projekt visat att det är möjligt att industriellt omvandla sockerarterna i sidoströmmen från skogsindustrin till mjölksyra genom fermentation. Fermentationsvätskan har renats och koncentrerats upp innan den polymeriserats till PLA i labbskala. Nästa steg är att vidare utveckla uppreningen i industriell skala och att ytterligare undersöka effektivare metoder för att polymerisera mjölksyran för att uppnå PLA av hög kvalitet.

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…