Vi ställer om för en svalare morgondag

Effektivare energi­användning skapar vinster för både miljö och ekonomi

För att klara av våra gemensamma hållbarhetsmål och klimatutmaningar krävs en omställning av energisystemet, men också hur man kan lagra energi. Vi arbetar både brett och på djupet med energieffektivisering och klimatomställning inom industrin, bebyggelsen och samhället i stort.

Nya tekniker, processer, energislag, uppvärmningsmetoder men också hur man ska lagra energi tas fram. Men hur vet man vilken investering som blir mest lönsam och gör mest nytta?

Framförallt i vårt dotterbolag CIT Renergy finns mångårig praktisk erfarenhet och bred kompetens om energieffektivisering i såväl byggnader som industri. Vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv. Tillsammans med våra kunder skapar vi energi-, miljö- och kostnadseffektiva lösningar.

Vi har valt att fokusera på fem expertområden inom Energi

Vi hjälper myndigheter, branschorganisationer och företag inom bygg- och fastighetssektorn med energi- och klimatrelaterade uppdrag som berör den bebyggda miljön.
Vi hjälper kommuner, regioner, energibolag och andra företag att utveckla och nå sina energi- och klimatmål. Vi bidrar också till myndigheters utveckling av till exempel styrmedel och kunskapsstöd på nationell nivå samt deltar i forskningsnära projekt.
Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energi- och resursanvändning.
Vi hjälper myndigheter, bransch och företag att formulera entydiga och relevanta krav på inomhusklimatets kvalitet.
Energilagring är avgörande för en hållbar energiframtid eftersom det möjliggör en effektiv användning av förnybara energikällor och kan bidra till att mildra effekterna av instabilitet i elnätet.
Vi hjälper myndigheter, branschorganisationer och företag inom bygg- och fastighetssektorn med energi- och klimatrelaterade uppdrag som berör den bebyggda miljön.
Vi hjälper kommuner, regioner, energibolag och andra företag att utveckla och nå sina energi- och klimatmål. Vi bidrar också till myndigheters utveckling av till exempel styrmedel och kunskapsstöd på nationell nivå samt deltar i forskningsnära projekt.
Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energi- och resursanvändning.
Vi hjälper myndigheter, bransch och företag att formulera entydiga och relevanta krav på inomhusklimatets kvalitet.
Energilagring är avgörande för en hållbar energiframtid eftersom det möjliggör en effektiv användning av förnybara energikällor och kan bidra till att mildra effekterna av instabilitet i elnätet.

Vill du veta mer?

Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy

Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle

Mari-Liis Maripuu

Affärsområdeschef Inomhusmiljö

Roger Nordman

Affärsområdeschef Industri

Åsa Wahlström

Affärsområdeschef Byggd miljö