Ingrid Nyström

Affärsområdeschef Samhälle

Expertis inom

Energi, Samhälle, Energi- och klimatstrategiskt arbete, hållbara förnybara drivmedel, systematiskt energiarbete och energisamverkan i företag, energisystemanalys, energieffektivisering

Ingrid har bred kompetens inom energi och energisystem generellt, baserat på erfarenhet från energiföretag och forskarutbildning inom energisystemanalys samt därefter vidareutvecklad genom lång konsulterfarenhet.

Hon är teknologie doktor i energisystemteknik och chef för affärsområde Samhälle vid dotterbolaget CIT Renergy.