Affärs­utveckling

För att kunna implementera ett resultat från ett innovationsarbete i sin verksamhet eller för att kunna kommersialisera resultat från forskning krävs god kännedom om marknaden.

Säkerställ en hållbar och långsiktig tillväxt

Affärsutveckling kan syfta till att identifiera nya marknader, produkter eller tjänster, utveckla relationer med nya eller befintliga kunder. Detta kan göras för befintliga företag, men också som en del av implementering och nyttiggörande av resultat från olika forsknings- och utvecklingsprojekt. I slutändan handlar det om att hitta och använda resurser på bästa sätt för att säkerställa en hållbar och långsiktig tillväxt. Här finner ni ett axplock av vad vi gör på området:

Intelligensskapande aktiviteter

  • Marknadsanalyser
  • Konkurrentanalyser
  • Kundidentifiering

Strategirelaterade aktiviteter

  • Framtagande av affärsmodeller
  • Framtagande av prissättningsmodeller
  • Teknisk värdering
  • Framtagande av sk ”Go-to-market”-strategier

Möt experterna

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Anders Engström

Projektledare, MSc

Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

Projekt

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska lä…