Graphene Flagship – Innovation

Material
Grafen och andra 2D-material

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska länder.

Huvuduppdraget inom Graphene Flagship är att föra ut teknik, baserad på grafen och relaterade material, från laboratoriet till kommersiella tillämpningar.
Med denna strävan har innovation blivit ett centralt fokus för flaggskeppet.
Innovationsstödet leds av Chalmers Industriteknik, och inkluderar arbete inom:

  • Samordning av innovationsstöd
  • Innovationsmål och strategi
  • Utveckling av portfolio för immateriella tillgångar och immateriella rättigheter
  • Industrisamverkan
  • Utbildningsplattform
  • Innovationsledning

I nästa fas fortsätter vi att flytta fokus från materialforskning till komponentutveckling och systemnivåintegration. Vårt fokus är att kombinera teknik-push och marknadsbehov genom att arbeta med industrins intressenter för att öka tekniken mognadsgrad, säger Kari Hjelt.

* Detta projekt har fått EU-finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 enligt bidragsavtal nummer 785219”.

Vill du veta mer?

Kari Hjelt

Head of Innovation, Graphene Flagship

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…