Graphene Flagship – Innovation

Material
Grafen & andra 2D-material

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska länder.

Huvuduppdraget inom Graphene Flagship är att föra ut teknik, baserad på grafen och relaterade material, från laboratoriet till kommersiella tillämpningar.
Med denna strävan har innovation blivit ett centralt fokus för flaggskeppet.
Innovationsstödet leds av Chalmers Industriteknik, och inkluderar arbete inom:

  • Samordning av innovationsstöd
  • Innovationsmål och strategi
  • Utveckling av portfolio för immateriella tillgångar och immateriella rättigheter
  • Industrisamverkan
  • Utbildningsplattform
  • Innovationsledning

I nästa fas fortsätter vi att flytta fokus från materialforskning till komponentutveckling och systemnivåintegration. Vårt fokus är att kombinera teknik-push och marknadsbehov genom att arbeta med industrins intressenter för att öka tekniken mognadsgrad, säger Kari Hjelt.

* Detta projekt har fått EU-finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 enligt bidragsavtal nummer 785219”.

Vill du veta mer?

Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…