Kari Hjelt

Innovationschef Graphene Flagship

Expertis inom

Grafen & andra 2D-material, Affärsutveckling, Creating business from technology

Kari har tidigare grundat två start-ups inom områdena Sensor data management software och IoT. Han har också arbetat många år inom Nokia-koncernen, bland annat med bygga upp forskningslaboratorier,  förvandla forskningsprojekt till affärsverksamhet samt haft ansvar för att innovativa idéer kommersialiseras.

Projekt jag jobbat med
Graphene Flagship – Innovation
Alla projekt