Anders Engström

Projektledare, MSc

Expertis inom

Innovationsledning, Affärsutveckling, Immateriella rättigheter & tillgångar, Skapande av samarbeten och avtal för dessa, företagsledning, rekrytering, management consulting och problemlösning.

Viktigt är att fånga värde, inte bara skapa det.

Anders är utbildad civil ingenjör i kemiteknik, men som relativt snart gled över mot affärssidan hos industrin. I början med dimensionering av rökgasrening för kolkraftverk, senare papper och massa kring viror, industrigas och affärsutveckling. Han var under ett antal år ansvarig för AGAs affärsutveckling i norra Europa. Tiden på AGA gav erfarenheter från större förhandlingar och av ett bolag med ett fantastisk ledarutvecklingsprogram. En tid på ABB i Västerås som ansvarig för ett Center of Excellence inom automation för massaindustrin, det gav erfarenheter från AAB’s krisår. Senare vVD på RISE Innventia med ansvar för avtal och IPR, efter det Technology Transfer på RISE AB.