Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Material
Plast- & kompositmaterial
Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endast når ca. 1% enligt European Bioplastics. Varför går omställningen så långsamt och vad behövs för att få utvecklingen att gå snabbare framåt?

Detta är frågor som kommer att undersökas i det av Energimyndigheten beviljade projektet ”Möjliga värdekedjor för biobaserad plast”. Under våren 2023 genomförde Chalmers Industriteknik en områdesanalys kring biobaserad plast på uppdrag av BioInnovation, och det nya projektet tar avstamp i resultaten därifrån. Här kan du läsa slutrapporten.

Projektet innebär en kartläggning av så kallade drop-in plaster (biobaserade alternativ till vanliga plaster såsom polyeten (PE) och polypropen (PP)) samt två mer riktade arbetspaket kring de biobaserade plasterna polyetenfuranoat (PEF) och polymjölksyra (PLA).

Projektet löper mellan oktober 2023 och december 2024.

Vill du veta mer?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…