Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Material & kemi
Plast- & kompositmaterial
Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endast når ca. 1% enligt European Bioplastics. Varför går omställningen så långsamt och vad behövs för att få utvecklingen att gå snabbare framåt?

Detta är frågor som kommer att undersökas i det av Energimyndigheten beviljade projektet ”Möjliga värdekedjor för biobaserad plast”. Under våren 2023 genomförde Chalmers Industriteknik en områdesanalys kring biobaserad plast på uppdrag av BioInnovation, och det nya projektet tar avstamp i resultaten därifrån. Här kan du läsa slutrapporten.

Projektet innebär en kartläggning av så kallade drop-in plaster (biobaserade alternativ till vanliga plaster såsom polyeten (PE) och polypropen (PP)) samt två mer riktade arbetspaket kring de biobaserade plasterna polyetenfuranoat (PEF) och polymjölksyra (PLA).

Projektet löper mellan oktober 2023 och december 2024.

Vill du veta mer?

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Projektledare, Tekn Lic

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…