Flergångsförpackningar

Hållbara Polymer

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar? Inom projektet Flergångsförpackningar har en systemanalys i form av en LCA genomförts som visar att CO2-avtrycket för en flergångsförpackning med lång hållbarhet, blir betydligt lägre än för en engångsförpackning som materialåtervinns. Analysen visar också att man kan mer än dubblera antalet flergångsförpackningar utan att flergångsförpackningen får en högre miljöbelastning än engångsförpackningen.

Även en enkel ekonomisk kalkyl som gjorts, visar att under förutsättning att flergångsförpackningen har lång hållbarhet och används under flera år så blir det ett billigare alternativ än kontinuerligt inköp av engångsemballage. Det innebär att det även bör finnas utrymme för investeringar av annan nödvändig utrustning vid en eventuell övergång till flergångsemballage som en industridiskmaskin men som ändå kommer ha en rimlig återbetalningstid.

Fler projekt
Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…