Flergångsförpackningar

Cellulosabaserade material

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar? Inom projektet Flergångsförpackningar har en systemanalys i form av en LCA genomförts som visar att CO2-avtrycket för en flergångsförpackning med lång hållbarhet, blir betydligt lägre än för en engångsförpackning som materialåtervinns. Analysen visar också att man kan mer än dubblera antalet flergångsförpackningar utan att flergångsförpackningen får en högre miljöbelastning än engångsförpackningen.

Även en enkel ekonomisk kalkyl som gjorts, visar att under förutsättning att flergångsförpackningen har lång hållbarhet och används under flera år så blir det ett billigare alternativ än kontinuerligt inköp av engångsemballage. Det innebär att det även bör finnas utrymme för investeringar av annan nödvändig utrustning vid en eventuell övergång till flergångsemballage som en industridiskmaskin men som ändå kommer ha en rimlig återbetalningstid.

Fler projekt
Projekt

TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industrite…

Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…