Flergångsförpackningar

Cellulosabaserade material

Kan dyra flergångsförpackningar vara ett bättre alternativ än engångsförpackningar? Inom projektet Flergångsförpackningar har en systemanalys i form av en LCA genomförts som visar att CO2-avtrycket för en flergångsförpackning med lång hållbarhet, blir betydligt lägre än för en engångsförpackning som materialåtervinns. Analysen visar också att man kan mer än dubblera antalet flergångsförpackningar utan att flergångsförpackningen får en högre miljöbelastning än engångsförpackningen.

Även en enkel ekonomisk kalkyl som gjorts, visar att under förutsättning att flergångsförpackningen har lång hållbarhet och används under flera år så blir det ett billigare alternativ än kontinuerligt inköp av engångsemballage. Det innebär att det även bör finnas utrymme för investeringar av annan nödvändig utrustning vid en eventuell övergång till flergångsemballage som en industridiskmaskin men som ändå kommer ha en rimlig återbetalningstid.

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…