Att skapa hållbara lösningar för miljön genom cirkularitet.

Hafdís är projektledare i gruppen cirkulär ekonomi och arbetar med projekt inom olika områden som plast, elfordonsbatterier, textil och återanvändningsbara förpackningar. Mycket av hennes arbete fokuserar på försörjningskedjan, insamlingssystem och omvänd logistik.

Hafdís är utbildad ingenjör med kandidat inom produktionsteknik (e. industrial engineering) ifrån University of Iceland och har en masterexamen inom Supply Chain Management från Chalmers tekniska högskola. Hennes masteruppsats handlade om materialflöde och logistikaktiviteter vid omfördelning av överskottsmat från butiker till restauranger. Hafdís har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin på Island.