Karolina Kazmierczak

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär design, Industriell materialåtervinning, Ergonomi/samspel människa-teknik inom produkt/processutveckling, cirkulär design, lean manufacturing

Karolina brinner för att skapa bättre arbetsmiljö och yttre miljö. Hon jobbar i projekt inom cirkulär ekonomi med fokus på systemperspektiv, att skapa effektiva (och säkra) processer att hantera olika ”end-of-life” produkter; design för cirkularitet, kostnadseffektiv demontering av produkter och förbättrad arbetsmiljö.

Projekt jag jobbat med
PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries
Alla projekt