Moheb Nayeri

Data Scientist, PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Industriell materialåtervinning, Datorseende, fysikalisk kemi, återvinning

Moheb har i grunden en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektronik och har därefter doktorerat inom fysikalisk kemi. Moheb arbetade under en stor del av doktorandtiden med att bygga ihop ett känsligt mätinstrument som används främst inom grundforskning.
Han har sedan 2014 jobbat på Chalmers Industriteknik med att utveckla prototyper och demonstratorer, främst för användning inom återvinningsindustrin. Idag jobbar Moheb främst med projekt där maskininlärning inom området datorseende används.