Malin Ljungskog

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Hållbara energisystem, projektledning, elektrifiering, frekvensreglering, klimatåtgärder & klimatberäkningar

Malin arbetar med energi- och klimatrelaterade projekt för företag, myndigheter och kommuner. Uppdragen handlar bland annat om att utreda frågor om energianvändning i industrin, göra energikartläggningar, beräkna utsläppsbesparingar och hjälpa företag ansöka om finansiering för olika projekt. Vidare driver Malin flertalet projekt relaterade till klimatberäkningar och prioritering av klimatåtgärder.

Malin är civilingenjör från Chalmers med en kandidat i Kemiteknik med fysik och en master i Hållbara energisystem. Hon genomförde sitt examensarbete på Alelion Energy Systems, där hon undersökte truckbatteriers potential att användas som lagringsenheter för att stabilisera elnätet (FCR).

Malin är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.