Victoria Edenhofer

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Energieffektiva byggnader

Jag brinner för hållbar utveckling och vill bidra till lösningar på en av vår tids största utmaning - klimatförändringarna.

Victoria är civilingenjör i ekosystemteknik. Hon har en examen från Lunds Tekniska Högskola med specialisering inom energisystem. Utbildningen är bred där samspelet mellan teknik, miljö och naturvetenskap är ett väsentligt tema.

Victoria är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy. Hon är involverad i projekt inom energieffektivisering och inomhusklimat i olika typer av byggnader.