Jessica Johansson

Projektledare, Tekn Lic

Expertis inom

Energi, Hållbar utveckling, energi och transporter, systemanalys, miljöbeteende, tvärvetenskap, språklig begreppshantering, metodutveckling

I människans sårbarhet vilar en potentiell förändringskraft.

Jessica har en forskarutbildning (tekn lic) i miljövetenskap med inriktning mot fysisk resursteori samt är civilingenjör i maskinteknik med energiinriktning. För några år sedan breddade hon sin kompetens med samhällsvetenskapliga studier inom bland annat miljöpsykologi och miljöpolitik. Jessica är intresserad av god dialog och har även läst en kurs i samtalsmetodik.

Jessica har lång yrkeserfarenhet av energi-/transport-/återvinningssystem, däribland sjöfart. Hon har i många år arbetat som projektledare med såväl forskningsprojekt som konsultuppdrag. Samhällets omställning till hållbarhet är centralt i hennes nuvarande arbete, mer specifikt frågor inom exempelvis miljö och klimat, energi- och resurseffektivitet, förnybar energi, samverkan och beteendeförändring. Jessica är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy.