Bakgrund porträtt

Katarina Lorentzon

Projektledare, MSc

Expertis inom

Energi, Samhälle, Klimatpåverkan, Negativa utsläpp, LCA-metodik

Katarina arbetar med kvantifiering av klimatpåverkan i ett LCA-perspektiv samt metoder och ramverk för detta, exempel är Product Environmental Footprint samt System för certifiering av negativa utsläpp. Hon brinner för utveckling av vetenskapligt baserat stöd i energi- och klimatarbetet inom näringsliv och övriga samhället – Att ge stöd till modiga beslutsfattare som vill göra skillnad på rättvisa och jämlika grunder. Katarina jobbar fram underlag för och utvärderingar av klimatpåverkan i systemperspektiv på uppdrag av näringslivet, myndigheter och offentlig sektor. Hon har bred och gedigen erfarenhet från forskningsnära uppdrag inom institutssektorn.