Elis Carlström

Senior rådgivare, Docent

Expertis inom

Innovationsledning, Immateriella rättigheter & tillgångar, Datadriven innovation, Effektivare samarbete för innovation, Innovation och Technology Transfers, innovationsstrategi, sekretess- och projektavtal i samverkansforskning, tillverknings och materialteknik för avancerade keramer.

Att lyssna är ett kraftfullt verktyg för kreativitet.

Elis har en bakgrund som forskare och projektledare i keramisk tillverkningsteknik där han arbetat med att ta fram formningsmetoder för keramiska komponenter. Han har omfattande erfarenhet av att skapa och arbeta med samverkansforskning inom ett brett teknikområde. Som forskare och som forskningschef för Swerea, ett institut för material- och tillverkningsforskning, (numera del av RISE) utvecklade han strategier för nationella och internationella samarbeten där forskningsresultat inom akademin utvecklades och överfördes till industrin Han deltog i arbetet med att bygga ett Technology Transfer Office för RISE för att stötta och skapa en effektiv hantering av uppfinningar inom RISE.