Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Expertis inom

Affärsutveckling, Beslutsstöd, Maskininlärning, Djupinlärning, Optimering

Om du vill vara någon annorlunda, måste du göra något annorlunda.

Anders är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har en dubbel mastersexamen i Supply Chain Management samt Complex Adaptive Systems från Chalmers tekniska högskola. Han har tidigare arbetat på Volvo Cars som inköpare och med Business Intelligence som finanskontroller. Rollen som inköpare innebar att leda inköpsarbetet för prototyp och produktionsmaterial och ansvara för inköpsstrategi, upphandling och förhandling för att ta fram bästa kommersiella lösning. Rollen inom finanskontroller innebar uppföljning och kontroll, samt framtagning av beslutsstöd för inköpsverksamheten.

Projekt jag jobbat med
AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot
AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle
BraSatt
Alla projekt