Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Expertis inom

Maskininlärning, mjukvaruutveckling, datavetenskaplig pipeline och molntjänster

I denna informationsålder är datautvinning som att hantera eld.

Siddhartha arbetar med att överföra maskininlärningstekniken från akademin till industrin. Han utvecklar maskininlärningsalgoritmer och bygger data pipelines med skalbarhet i åtanke.

Han har studerat och arbetat med toppmodern teknik för artificiell intelligens (AI), såsom evolutionära algoritmer, neurala nätverk, förstärkande lärande, Bayesiansk statistik, dynamisk programmering och dynamiska system. Under sin masteravhandling på Husqvarna undersökte han effektiviteten av förstärkande inlärningsramverk.

Siddharta är civilingenjör i tillämpad fysik (komplexa adaptiva system) vid Chalmers tekniska högskola.

 

Projekt jag jobbat med
Digital Twins Cities Centre
DecarbonAIte
AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle
BraSatt
AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot
Alla projekt