AlgAIe – Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle

Cirkulär ekonomi
Tillämpad AI
Tillämpad matematik & optimering
Hållbara & resurseffektiva matsystem

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp med över 80 %. Metanutsläpp från nötkreatur står för cirka 4 % av världens årliga utsläpp av växthusgaser.

Asparagopsis-alger har aldrig producerats kommersiellt i stor skala och det finns ingen tillgänglig global försörjning. Volta Greentech är ett svenskt företag som vill ändra på detta och bli den första leverantören av dessa alger i kommersiell skala, för nationella och internationella marknader. I detta Vinnova-finansierade projekt utökar och förbättrar vi de senaste AI-metoderna för att hitta de optimala förutsättningarna för en effektiv storskalig algodling. Resultaten tillämpas för att öka avkastningen och kvaliteten på algproduktionen. AI-forskare vid Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet har gått samman för att implementera den AI-baserade optimeringen.

Verifieringen av metanreduktionen från nötkreatur kommer att göras av SLU och inkludera tester utförda på Tre bönder AB, som är dedikerade till att vara en miljövänlig nötkreatursfarm.

Här kan du läsa slutrapporten.

Photo: Volta Greentech 

Vill du veta mer?

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…