AlgAIe

Tillämpad matematik och optimering

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp med över 80 %. Metanutsläpp från nötkreatur står för cirka 4 % av världens årliga utsläpp av växthusgaser.

Asparagopsis-alger har aldrig producerats kommersiellt i stor skala och det finns ingen tillgänglig global försörjning. Volta Greentech är ett svenskt företag som vill ändra på detta och bli den första leverantören av dessa alger i kommersiell skala, för nationella och internationella marknader. I detta Vinnova-finansierade projekt utökar och förbättrar vi de senaste AI-metoderna för att hitta de optimala förutsättningarna för en effektiv storskalig algodling. Resultaten tillämpas för att öka avkastningen och kvaliteten på algproduktionen. AI-forskare vid Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet har gått samman för att implementera den AI-baserade optimeringen.

Verifieringen av metanreduktionen från nötkreatur kommer att göras av SLU och inkludera tester utförda på Tre bönder AB, som är dedikerade till att vara en miljövänlig nötkreatursfarm.

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Datascientist, Chemist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist

Anders Segerlund

Data Scientist / AI-Strateg

Fler projekt
Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…