AlgAIe

Tillämpad matematik och optimering

Nya studier har visat att om man tillsätter makroalgen Asparagopsis som ett komplement till boskapsfoder kan man minska boskapens metanutsläpp med över 80 %. Metanutsläpp från nötkreatur står för cirka 4 % av världens årliga utsläpp av växthusgaser.

Asparagopsis-alger har aldrig producerats kommersiellt i stor skala och det finns ingen tillgänglig global försörjning. Volta Greentech är ett svenskt företag som vill ändra på detta och bli den första leverantören av dessa alger i kommersiell skala, för nationella och internationella marknader. I detta Vinnova-finansierade projekt utökar och förbättrar vi de senaste AI-metoderna för att hitta de optimala förutsättningarna för en effektiv storskalig algodling. Resultaten tillämpas för att öka avkastningen och kvaliteten på algproduktionen. AI-forskare vid Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet har gått samman för att implementera den AI-baserade optimeringen.

Verifieringen av metanreduktionen från nötkreatur kommer att göras av SLU och inkludera tester utförda på Tre bönder AB, som är dedikerade till att vara en miljövänlig nötkreatursfarm.

Photo: Volta Greentech 

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Data Scientist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Anders Segerlund

Data Scientist/AI-Strateg, MSc

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…