Digital Twins Cities Centre

Urbana Digitala Tvillingar

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livskraftiga städer och regioner i hela Sverige till 2030.

Chalmers Industriteknik är en av 35 partner i centret och Tillämpad AI teamet stöder DTCC med vetenskaplig samordning och förvaltning samt mjukvaruutveckling av Digital Twin Platform som är ett öppet och skalbart system av databaser, mjukvara, processer och expertis som tillsammans stöder DTCC:s verksamhet.

Länk till DTCC: https://dtcc.chalmers.se/

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…