Digital Twins Cities Centre

Urbana Digitala Tvillingar

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livskraftiga städer och regioner i hela Sverige till 2030.

Chalmers Industriteknik är en av 35 partner i centret och Tillämpad AI teamet stöder DTCC med vetenskaplig samordning och förvaltning samt mjukvaruutveckling av Digital Twin Platform som är ett öppet och skalbart system av databaser, mjukvara, processer och expertis som tillsammans stöder DTCC:s verksamhet.

Länk till DTCC: https://dtcc.chalmers.se/

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Projektledare, Data science, Geodata specialist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD, MSc Engineering, MSc Architecture

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…