Digital Twins Cities Centre

Urbana digitala tvillingar
Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livskraftiga städer och regioner i hela Sverige till 2030.

Chalmers Industriteknik är en av 35 partner i centret och Tillämpad AI teamet stöder DTCC med vetenskaplig samordning och förvaltning samt mjukvaruutveckling av Digital Twin Platform som är ett öppet och skalbart system av databaser, mjukvara, processer och expertis som tillsammans stöder DTCC:s verksamhet.

Länk till DTCC: https://dtcc.chalmers.se/

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…