Digital Twins Cities Centre

Urbana digitala tvillingar
Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och livskraftiga städer och regioner i hela Sverige till 2030.

Chalmers Industriteknik är en av 35 partner i centret och Tillämpad AI teamet stöder DTCC med vetenskaplig samordning och förvaltning samt mjukvaruutveckling av Digital Twin Platform som är ett öppet och skalbart system av databaser, mjukvara, processer och expertis som tillsammans stöder DTCC:s verksamhet.

Länk till DTCC: https://dtcc.chalmers.se/

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…