AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot

Tillämpad matematik och optimering

Det övergripande målet med detta projekt är att skapa en hållbar arbetsplats där autonoma mobila enheter och människor arbetar tillsammans på ett säkert och effektivt sätt genom att ha följande forskningsverksamhet: i) utveckla strategier för samverkan mellan människa och robot, ii) utveckla tekniker för perception och prognostisering av rörliga stela objekt och människor, och (iii) utveckling av on-line planering och styrning för mobila samarbetsrobotar.

Robotar kan hjälpa människor med arbetsuppgifter som är tunga eller repetitiva och som därför kan skada en människa. Men å andra sidan utgör vissa uppgifter som är lätta för människor en verklig utmaning för robotar, t.ex. är det i dag omöjligt för robotar att plocka och montera kabelsystem. Potentialen för samarbete mellan människa och robot är därför enorm inom tillverkningsindustrin, men även inom många andra områden som hälsa, jordbruk och hushållsrobotik. De samarbetsrobotar som används inom industrin har dock begränsade avkänningsmöjligheter. Detta innebär att verkligt samarbete mellan människa och robot inte är möjligt i dag. Den senaste tidens framsteg med djupinlärning för behandling av visuell information öppnar nya möjligheter för ett mer kompetent och intelligent samarbete mellan människa och robot. I det här projektet kommer vi att utveckla strategier för interaktion mellan människa och robot tillsammans med perception, rörelseprognoser, planering och kontroll för att möjliggöra ett verkligt intelligent samarbete mellan människa och robot. Vi kommer därmed att arbeta för att skapa en hållbar arbetsplats där robotar och människor arbetar tillsammans och kompletterar varandra på ett säkert och effektivt sätt i en flexibel miljö.

Chalmers Industriteknik bidrar med automationsexpertis för att utveckla verkliga protyper hos AstraZeneca och Volvo AB.

Nyheter:
https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/gruppen-tillampad-ai-stodjer-algforskningsprojekt/

Vill du veta mer?

Joakim Wigström

Datascientist, Chemist, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist

Anders Segerlund

Data Scientist / AI-Strateg

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…