Martin Dahl

Forskningsingenjör, PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Mjukvaruutveckling, automation och robotik, formella metoder och automatiserat beslutsfattande

Martin har en PhD i elektroteknik och är utbildad civilingenjör i datateknik med en master inom Systems, Control, and Mechatronics från Chalmers. Doktorandstudierna handlade till stor del om hur man kan utveckla mjukvara för intelligent styrning av komplexa automationssystem. Efter doktorsexamen fortsatte Martin sin forskning som postdoc i forskargruppen automation på Chalmers.

Under åren har Martin varit involverad i att utveckla ett antal automationssystem för demonstratorer både på Chalmers och i den svenska fordonsindustrin, ofta med fokus på intelligent beteende och människa-robot-interaktion.