FibRe

Innovationsledning
Effektivare samarbete för innovation

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer. Målet med centrat är att ta fram nya plastliknande material genom minsta möjliga modifiering av biomassa. Den kunskap och kompetens som byggs inom centrumet ska möjliggöra för att kunna byta ut våra idag fossilbaserade plaster till grönare alternativ.

Chalmers Industriteknik har en koordinatorsroll i centrat med extra fokus kring industriparternas medverkan och aktiviteter i centrat. Det övergripande målet med vår roll är att minska avståndet mellan industri och akademi och att i största möjliga mån se till att forskningsresultaten tillämpas.

Läs mer här.

Vill du veta mer?

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…

Projekt

Digital Twin for Positive Energy Districts – DT4PED

Målet med DigitalTwins4PEDs-projektet är att utveckla en kvalitetssäkringsprocess med hjälp av en Digital Twin-energimodell i tre pilotanläggningar för att säkerställa ener…