Digital Twin for Positive Energy Districts – DT4PED

Cirkulär ekonomi
Målet med DigitalTwins4PEDs-projektet är att utveckla en kvalitetssäkringsprocess med hjälp av en Digital Twin-energimodell i tre pilotanläggningar för att säkerställa energiprestanda i en hel stadsdel och därmed en positiv energibalans genom hela processen.

Positiva Energidistrikt (PED) är en pusselbit för målet om klimatneutralitet under de kommande decennierna. Det är en stor utmaning att förena olika krav från utvecklare, planerare, stadsadministratörer och andra intressenter. Dessutom finns tekniska och sociala utmaningar på grund av ökad energiproduktion i dessa kvarter.

Implementeringen av PED:er kräver deltagande av byggnadsägare, planerare och andra intressenter i en längre process av grannskapsutveckling, eftersom de integrerade energisystemen blir mer komplexa. Men i framtiden kommer dessa förnybara energisystem som finns i stadsdelarna att täcka energibehovet för byggnader, mobilitet och tillgång/avyttring för att åstadkomma en positiv energibalans.

Vi kan se från befintliga PED-projekt behovet av en pålitlig mellanhand för stadsutveckling för att balansera olika intressenters intressen. En central, digital energimodell för byggnaderna och energisystemet ger också nödvändigt stöd för betrodda mellanhänder för att kunna täcka kraven i de olika processtegen.

Detta projekt utvecklar en kvalitetssäkringsmetod för PED:er genom att tillämpa digitala tvillingmodeller från tidiga designfaser och framåt. Detta Digital Twin Quality Assurance-koncept kommer att testas och analyseras i tre olika ”living labs” i de tre deltagande länderna. Genom att designa en affärsmodell för Digital Twins för PEDs och sprida erfarenheter och koncept, ska detta tillvägagångssätt även användas för andra grannskapsprojekt. De tre demonstrationsplatserna för levande lab kommer att byggas i Sverige, Österrike och Turkiet.

I broschyren här kan du läsa mer om projektet. (engelsk text)

Fakta om projektet
Dialogue and Quality Assurance Support for PEDs by Digital Twin District Energy Models (DT4PEDs)
Projektet pågår mellan oktober 2022 – september 2025. Finansieras av JPI Urban Europe, Viable Cities – the Swedish Energy Agency
Projektkoordinator är Camilla Rampinelli från e7 energy innovation & engineering (Österrike)
Turkiets teamkoordinator är Ilker Dursun från Sakarya University of Applied Sciences

Sveriges teamkoordinator är Liane Thuvander från Chalmers
Tel: 076-227 58 57, Epost: liane.thuvander@chalmers.se

Vill du veta mer?

Dana Gilliland-Wiström

Kommunikatör och projektstöd, MSc

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…