Dana Gilliland-Wiström

Kommunikatör och projektstöd, MSc

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Cirkulär design, Hållbara & resurseffektiva matsystem, Hållbarhetsvetenskap, Kommunikationsstrategi, Event, Projektledning

Genom partnerskap bygger vi fart och en våg av förändring mot en framtid att vara stolta över.

Dana har tio års yrkeserfarenhet inom projektledning och kommunikation med fokus på livsmedels- och hållbarhetsfrågor, både i ideella och privata organisationer i USA och Sverige. Hon är utbildad i miljö- och hållbarhetsvetenskap från Lunds universitet med en magisteruppsats om lokala skaldjursmarknader. Dana har ett särskilt fokus och intresse för den blå sektorn, livsmedelssäkerhet och motståndskraft.

Att ”göra-bra” och hitta lösningar som gör skillnad och som bidrar till samhället driver Dana i arbetet. På Chalmers Industriteknik jobbar hon med att underlätta kommunikationen för projekt inom cirkulär ekonomi, tillämpad-AI och innovationscenter, det handlar om bland annat om industriell symbios, vattenbruk, 2D-material och kvantteknikinnovation.

Projekt jag jobbat med
Graphene Flagship – Innovation
Alla projekt