Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Innovationsledning
Effektivare samarbete för innovation

QSIP är en innovationsplattform för att stimulera, dana och främja kvantteknisk innovation och skapa förutsättningar för att idéer, teknik och kompetens stannar och utvecklas i Sverige. QSIP ska stötta framväxten och tillväxten av en svensk, globalt konkurrenskraftig och attraktiv industri inom och med hjälp av kvantteknik.

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.

Välkommen att besöka QSIPs webbplats här.

 

Vill du veta mer?

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Johan Felix

Strategisk samverkan

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Digital Twin for Positive Energy Districts – DT4PED

Målet med DigitalTwins4PEDs-projektet är att utveckla en kvalitetssäkringsprocess med hjälp av en Digital Twin-energimodell i tre pilotanläggningar för att säkerställa ener…