GATE

Innovationsledning
Effektivare samarbete för innovation

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien). Projektet finansieras genom EUs widening-program som ämnar till att inkludera nyare medlemsländer i forsknings- och innovationsprojekt i en större utsträckning än vad som görs idag.

Vi på Chalmers Industriteknik är tillsammans med Chalmers rådgivare och hjälper till att föra över kunskap och erfarenhet till de som jobbar med centrat. För Chalmers Industriteknik rör det främst frågor kring innovation, tekniköverföring och affärsutveckling.

Läs mer om GATE här.

Vill du veta mer?

Aleksandra Kempinska

Projektledare, MSc

Anders Engström

Projektledare, MSc

Camilla Johansson

Gruppchef Innovationsledning

Fler projekt
Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…

Projekt

Digital Twin for Positive Energy Districts – DT4PED

Målet med DigitalTwins4PEDs-projektet är att utveckla en kvalitetssäkringsprocess med hjälp av en Digital Twin-energimodell i tre pilotanläggningar för att säkerställa ener…