Johan Felix

Strategisk samverkan

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Polymera material, Innovationsledning

Det är otroligt motiverande att se lösningar som vi har varit med att utveckla i användning ute hos företag eller på andra platser i samhället. Att inse att vi bidragit till något viktigt är den bästa belöningen i det här jobbet.

Johan har mångårig erfarenhet av materialrelaterad FoU kring biobaserade material, plast, återvinning och hållbarhet, utveckling av materialteknik i samarbete med svensk industri, projektledning inom internationella storföretag respektive små groddföretag, samverkansprojekt mellan stort antal parter i såväl nationella som internationella sammanhang samt teknikledning, patentfrågor, patentstrategi och kommersialisering av innovationer. Johan har även grundat och drivit utvecklingsföretag.

Johan är civilingenjör i kemiteknik samt teknologie doktor i polymerteknologi från Chalmers.