Endre Erös

Data Scientist, PhD

Expertis inom

Tillämpad AI, Tillämpad matematik & optimering, Programmering, Automation och simuleringar för innovativa tillämpningar i industrin

Endre har erfarenhet av att utveckla intelligenta automationssystem för demonstratorer, både på Chalmers och inom svensk fordonsindustri. Han har en magisterexamen i automation och automatisk styrning från fakulteten för maskinteknik, universitetet i Belgrad. Under 2017 och 2018 har Endre varit praktikant vid avdelningen för R&TD på Volvo GTO i Göteborg, med fokus på att utveckla, testa och integrera flexibla automationssystem som inkluderar kollaborativa robotar och autonoma mobila robotar. Sedan oktober 2018 är han doktorand i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, med inriktning på utveckling av styr- och supportprogramvara för komplexa automationssystem.

Projekt jag jobbat med
AIHURO: Intelligent samarbete mellan människa och robot
Alla projekt