Anna Carlsson

Projektledare, PhD/MEd

Expertis inom

Säker mobilitet, Biomekanik samt olycks- och skadeprevention

Förstärkta bildörrar räddade min fars liv. Det väckte mitt intresse för trafiksäkerhet!

Anna uppskattar att arbeta i forskningsnära och interdisciplinära miljöer med möjlighet till omväxlande uppgifter. Hon är teknologie doktor i maskin- och fordonssystem och har en civilingenjörsexamen från Teknisk Fysik. Dessutom är hon utbildad gymnasielärare i fysik och tekniska ämnen.

Anna disputerade 2012 med avhandlingen “Addressing Female Whiplash Injury Protection – A Step Towards 50th Percentile Female Rear Impact Occupant Models”. Har tillsammans med Folksams Forskningsavdelning pågående projekt med fokus på whiplashrelaterade skador och skyddssystem. Hon är med i Trafikverkets samverkansgrupper för Säker Gångtrafik och Säker Cykel/Moped samt deltar i samarbeten med frågor som rör trafiksäkerhet och mobilitet hos äldre och personer med rörelsenedsättning samt om elfordon och framtidens mobilitet. Anna har även arbetat som provnings- och projektingenjör inom krocksäkerhet.

Projekt jag jobbat med
Halkolyckor minskas med uppvärmda gator
Färre halkolyckor med automatiserat underhåll
Alla projekt