Maria Jangsten

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Industriell & urban symbios, Hållbara & resurseffektiva matsystem, Fjärrkyla, fjärrvärme, energieffektivisering, energisystem, kyla- och värmesystem i byggnader

Vi vet vad vi måste göra och varför, men vad vi behöver mer av är handlingskraft.

Maria är anställd i vårt dotterbolag CIT Renergy. Hon har doktorerat på Chalmers Tekniska Högskola inom fjärrkyla med fokus på förbättrad prestanda av undercentralen samt högre temperaturer. Utöver detta har Maria erfarenhet som konsult, i egen regi och som deltidsanställd. Hon har också erfarenhet från byggprojektledning av värme- och kylsystem i kommersiella fastigheter i New York. Maria har en masterexamen i hållbara energisystem från Chalmers och en kandidatexamen i maskinteknik från Manhattan College.