Elisabeth Sagström-Bäck

Programchef SIO Grafen

Expertis inom

Material, Grafen & andra 2D-material, SIO Grafen, 2D-material, grafen, metalliska material, tillverkning, innovationssystem, offentlig finansiering, internationella projekt

Elisabeth är sedan 2019 programchef för SIO Grafen, som Chalmers Industriteknik är värd för. SIO Grafen arbetar för att ta 2D-material, framtidens material, från labbet till industrin och göra Sverige ledande på industriell utveckling och användning av grafen och andra 2D-material. Elisabeth har över 30 års erfarenhet av industriell samverkan inom innovation, nya material, tillverkning och produktion. Före 2019 har hennes fokus varit metalliska material och nya tillverkningsmetoder. Hon har arbetat med att stödja forskare och företag med att skapa samverkansprojekt som snabbt tar ny teknik till användning. Elisabeth är civilingenjör i Teknisk fysik från Uppsala Universitet.

Publikationer