Philip Gillgard

Gruppchef Material

Expertis inom

Material, Energilagring, Cellulosabaserade material, Materialvetenskap, Bränsleceller, Polymerer, Ytteknologi, Kemi, Affärsutveckling, Strategisk marknadsföring

Innovationer är tekniska framsteg omsatta till verklig samhällsnytta.

Philip har mångårig erfarenhet från akademi, forskningsinstitut samt små och stora företag. Han har arbetat inom flera branscher och har genom åren haft roller som utvecklingsingenjör, forskare, gruppchef och projektledare. Philip arbetar bland annat med affärsutveckling inom organisationen Big Science Sweden.

Philip är civilingenjör i kemiteknik, teknologie doktor i materialvetenskap och har en kandidatexamen i företagsekonomi.