Lilei Ye

Affärsutvecklare, PhD

Expertis inom

Material, Grafen & andra 2D-material, Innovation, nano- och kolbaserat material samt forskningsledning

Att föra teknik in i mitt eget och andras liv.

Lilei Ye är affärsutvecklare för elektronikapplikationer inom programmet Grafen Flagship, men med sin bas på Chalmers Industriteknik. Hon har mer än 10 års erfarenhet av nanomaterial och 2D materialutveckling inom elektronik. Lilei har engagerat sig i teknisk projektledning vid gränssnitt mellan akademi och industri med affärsutveckling, produktutveckling och tekniköverföring.