Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy

Expertis inom

Energieffektivisering, tekniska system i byggnader

Per-Erik är VD för dottebolaget CIT Renergy. Han har mångårig erfarenhet av såväl nationella som internationella uppdrag, främst inom området byggnaders och byggnadsbestånds energianvändning. Per-Erik har under många år bistått myndigheter i allt från förhandlingar om EU-direktiv till utformning av lagar och förordningar.