Katarina Hagby

CFO

Expertis inom

Ekonomistyrning, Redovisning och rapportering, Bolagsfrågor

Katarina är övergripande ansvarig avseende ekonomi, redovisning och rapportering, budget och uppföljning. Hon jobbar även med utveckling av effektiv ekonomistyrning och affärsstödjande system och processer. Katarina har en bred och mångårig erfarenhet inom ekonomistyrning och finansiell rapportering från teknisk projektverksamhet, fastighet, produktion och offentlig förvaltning. Hon är civilekonom i ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg.