Ines Heinig

Projektkoordinator på SAFER, PhD

Expertis inom

Innovationsledning, Säker mobilitet, Hittar struktur i kaos och tar fram pragmatiska lösningar oberoende på ämnet

Ines har tidigare jobbat med monitorering av kliniska läkemedels- och medicinteknikstudier, etikansökningar och standardrutiner enligt (tyska) nationella lagstiftningen , GCP/ ICH riktlinjer och FDA regler.

Hon har biologiutbildning i huvudämnen mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi samt en PhD i biologi (inriktning molekylärbiologi och biokemi).