Astrid Hedenström

Kommunikation

Expertis inom

Kommunikation, Design, Art Direction, Visualisering och konceptualisering, Identitet och varumärke, Idégenerering, Illustration

Allt börjar med en idé!

Jag realiserar från idé till fungerande kommunikation med målet att det kommunikativa material som skapas inspirerar människan, skapar nyfikenhet och intresse samt göra det lättare att skapa möte mellan människor. Här på Chalmers Industriteknik är jag ansvarig för den interna och externa kommunikationen samt hjälper till att ta fram kommunikationsmaterial även inom forskningsprojekten.

Min utbildning är bland annat konstskola, reklamutbildning samt idé- och vetenskapshistoria. Jag har haft ett 20-tal separatutställningar samt offentliga konstuppdrag. Jag har också drivit egen reklambyrå under många år och hade då uppdrag både inom små och stora företag, akademi och offentlig sektor. Senast kom jag från Swerea-koncernen (numera RISE) där jag jobbade som Art Director och med att konceptualisera forskning samt hade även rollen som marknadskoordinator.