Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Expertis inom

Cirkulär ekonomi, Cirkulär design, Hållbara & resurseffektiva matsystem, Spårbarhet, Nudging, Materialvetenskap, Grafen, Cirkulär ekonomi, Innovation, Projektledning

Genom att arbeta tillsammans tror jag att vi kan göra världen mer hållbar.

Sophie arbetar som projektledare inom cirkulär ekonomi med fokus på spårbarhet, beteendeförändring och minskning av användning av engångsartiklar. Sophie har också varit med och byggt projektkonsortier, skrivit ansökningar och ordnat konferenser och seminarier. Sophie är filosofie doktor i fysik och har tidigare arbetat på Chalmers Industriteknik med allt som hjälper till att etablera grafen i industrin – direkt med företag, inom SIO Grafen och det europeiska projektet Graphene Flagship. Hon kan dyka djupt in i innehållet samtidigt som hon håller större bilden och målen i sikte.